Home Intro Bio Disco Zoeken Links Menu NL nl fr de uk

Hill-organ of Selby Abbey

cd's van dit orgel:

vlc0992 Herbert Howells organ music vol.1 vlc0493 Herbert Howells organ music vol.2

De kerk
Het orgel
Dispostie

 

De Abdijkerk te Selby

Het in Yorkshire gelegen stadje Selby dankt zijn bekendheid aan de prachtige abdijkerk. Deze kerk is het enige overblijfsel van wat eens een groot Benedictijns kloostercomplex was. In de 16e eeuw is dit in 1069 gestichte klooster hetzelfde lot ten deel gevallen als de meeste andere kloosters in Engeland. De losmaking met de kerk van Rome (de zogenaamde "Dissolution"), teweeggebracht door Henry VIII, had tot gevolg dat vele kloosters werden afgebroken of vernield. De Abdijkerk van Selby werd gelukkig gespaard en is nu in gebruik als parochiekerk.
Naar zeggen is het "one of the most superb churches in England".

Het Hill-orgel in de Abdijkerk te Selby

In 1906 verwoestte een uitslaande brand een groot deel van de kerk. Het in 1825 door de Fa. Renn & Boston gebouwde orgel viel daarbij volledig ten prooi aan vlammen. Het instrument had toen net zijn derde grote uitbreiding ondergaan die werd uitgevoerd door John Compton. Opmerkelijk is dat Compton niet de opdracht kreeg een nieuw orgel te bouwen. Die opdracht ging, onmiddellijk na de restauratie van de kerk in 1909, na de Fa. Hill & Son te Londen. Hill bouwde een groot 4 klaviers orgel met 58 stemmen. In 1947 werd door Hill Norman & Beard een ingrijpende verbouw uitgevoerd. Het Solo en enkele sterke pedaalregisters verhuisden van de noorder zijkapel (de zogenaamde Latham chapel) naar de noorder zijbeuk. De hydraulische windvoorziening die ook gesitueerd was in de Latham chapel werd vervangen door een elektrische. Deze werd geplaatst in de onderkast van het Great. De 17 grootste pijpen van de double open diapason 32' van het pedaal werden liggend in het noorder triforium geplaatst. Reden tot deze verhuizing was de wens de Latham chapel weer in zijn oorspronkelijke situatie te herstellen.
Vervolgens werd de speeltafel, opgesteld in de onderkas van het Choir, vervangen door een vrijstaande speeltafel. Deze stelt, door een betere situering, de organist meer in staat de klankverhoudingen te beoordelen. Tenslotte werd het Choir nog in een zwelkast geplaatst, een ingreep die in de zestiger jaren weer ongedaan werd gemaakt.
Het orgel, een van de laatste grote orgels uit de Hill-traditie, is nu in onderhoud bij John Jackson te Leeds die recent nog enige hoge mixturen aan het orgel toevoegde. Het aantal stemmen bedraagt nu 72.

top


DISPOSITIE/SPECIFICATION

Pedal Organ                      Great Organ
 1. Double Open Diapason    32'          20. Double Open Diapason    16' 
 2. Open Diapason (metal)   16'          21. Bourdon          16' 
 3. Open Diapason (wood)    16' from 1       22. Open Diapason I       8' 
 4. Great Bass         16' from 20      23. Open Diapason II      8' 
 5. Violone          16'          24. Open Diapason III      8' 
 6. Contra Violo (in Solo Box) 16' 1909, *      25. Claribel Flute       8' 
 7. Sub Bass          16'          26. Principal          4' 
 8. Octave (metal)       8' from 2; 1972    27. Octave           4' 1950
 9. Violoncello         8' from 5       28. Harmonic Flute       4' 
10. Bass Flute         8' from 7       29. Twelfth           22/3' 
11. Fifteenth          4' 1975        30. Fifteenth          2' 
12. Octave Flute        4' from 7; 1950    31. Mixture 4 ranks        
13. Twentysecond        2' 1975        32. Sharp Mixture 3 ranks     1975 *
14. Mixture 4 ranks        1975        33. Contra Posaune       16' 
15. Contra Trombone      32'          34. Posaune           8' **
16. Trombone          16' from 15      35. Clarion           4' 
17. Contra Fagotto       16' from 47; 1909 ** 
18. Trumpet           8' from 16      *  replaced ex Dolce 8' (1909)
19. Trompette          4' from 71; 1975 *** ** revoiced in 1950


*  transferred from Solo in 1950
** derived from Swell in 1990
*** derived from Solo


Swell Organ                      Choir Organ
36. Open Diapason        8'          50. Lieblich Gedeckt      16' 
37. Rohr Flute         8'          51. Geigen Principal      8' 
38. Voix Celestes (B flat)   8'          52. Lieblich Gedeckt      8' 
39. Echo Dulciana        8'          53. Dulciana          8' 
40. Principal          4'          54. Principal          4' 1975 *
41. Chimney Flute        4'          55. Dulcet           4' from 53
42. Fifteenth          2'          56. Stopped Flute        4' 1975 **
43. Larigot           11/3' *        57. Flautina          2' 
44. Mixture 4-5 ranks       1909 **      58. Dulcet Fifteenth      2' from 53
45. Scharff 3 ranks        1990        59. Dulcet Cornet 3 ranks     from 53
46. Oboe            8'          60. Cremona           8' 1984 ***
47. Contra Fagotto       16'          61. Echo Trumpet        8' 1950 ****
48. Horn            8'          62. Great Posaune        8' from 34 *****
49. Clarion           4'          
                           *   Ex Viola 8' (1909)
*  transferred from Solo in 1984           **  replaced Suabe Flute
** recast 1990                    ***  replaced Tierce
                           **** original Trompette
                           ***** derived from Great in 1950

Solo
63. Violo d'Orchestre      8' 
64. Doppel Flute        8' 
65. Spitz-Principal       4' 1972
66. Nazard           22/3' 1942
67. Blockflute         2' 
68. Tierce           13/5' 1984 *
69. Cymbel 2 ranks         1975 **
70. Clarinet          8' 
71. Trompette (T.C.)      8' 1975
72. Tuba            8' 1909 ***

*  Ex Larigot (1972)
** Ex Swell (1965)
*** revoiced in 1950

Couplers
Choir to Pedal. Great to Pedal. Swell to Pedal. Solo to Pedal. Choir to Great. Swell to Great. Solo to Great. Solo to Swell. Swell Octave. Swell Unison Off. Swell Sub-Octave. Swell to Choir. Solo to Choir. Choir Octave. Choir Unisono Off. Choir Sub-Octave. Choir Tremulant. Solo Octave. Solo Unison Off. Solo Sub-Octave. Solo Tremulant. Great and Pedal Combinations Coupled.

General Accessories
7 Thumb Pistons to Choir. 8 Thumb Pistons to Great. 8 Thumb Pistons to Swell. 6 Thumb Pistons to Solo. 1 Thumb Piston to Tuba 8'. 1 Reversible Piston Trombone 32'. 8 Toe Pistons to Swell Organ. 8 Toe Pistons to Pedal Organ. 1 Toe Piston Swell to Great. 1 Toe Piston Great to Pedal. 1 Thumb Piston Choir to Pedal. 1 Thumb Piston Great to Pedal. 1 Thumb Piston Swell to Pedal. 1 Thumb Piston Solo to Pedal. 1 Thumb Piston Swell to Choir. 1 Thumb Piston Swell to Great. 1 Thumb Piston Solo to Choir. 1 Thumb Piston Solo to Great. 1 Thumb Piston Solo to Swell. 1 Thumb Piston Choir to Great. 1 Rocking Tablet, "Doubles Off", with indicator light. 1 Thumb Piston Choir Cancel. 1 Thumb Piston Great Cancel. 1 Thumb Piston Swell Cancel. 1 Thumb Piston Solo Cancel. 1 Thumb Piston Swell Octave Cancel. 1 Thumb Piston General Cancel. 1 Indicator Light "West Doors". 1 Indicator Light "Sacristy".
All pistons are adjustable from behind the side panels of the console.
Balanced crescendo Pedals to Swell and Solo. "Discus Blower".

Wind pressures
Solo: 5", Tuba: 15"; Swell: 3", Reeds: 6"; Great: 3", Reeds: 7"; Choir: 3"; Pedal 3", Reeds: 7".


top 2005 Tjeerd van der Ploeg, organist laatste wijziging 09-01-2010 sitedesign PARVIS