Home Hoofdmenu Agenda Artikelen Docent Schola nl nl nl nl

Charles Tournemire Studiedagen

 

Door tegenvallers bij de reparatie van
het orgel van de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem
hebben we de locaties moeten aanpassen.

Workshops, lezing en concert op 3 maart vinden plaats in
de Sint Josephkerk,
Jansstraat 41,
2011 RT Haarlem
.

Workshops, lezing en concert op 10 maart vinden plaats in
de Kathedraal van de H. Laurentius en Elisabeth,
Mathenesserlaan 305,
3021 HK Rotterdam
.

 

Docenten: Gemma Coebergh en Tjeerd van der Ploeg
Lezingen: Vincent van Buuren en Ton van Eck

Onder auspiciën van de Charles Tournemire Stichting zullen op de zaterdagen 3 en 10 maart 2001 in Haarlem studiedagen rond de Franse organist en componist Charles Tournemire (1870-1939) plaatsvinden.
Charles Tournemire was leerling van César Franck en Charles Marie Widor en van 1898 tot 1939 organist van de Ste. Clotilde te Parijs.
Zijn betekenis is voor componisten als Olivier Messiaen, Jehan Alain en Maurice Duruflé van onschatbare waarde geweest.
De grootste bekendheid dankt Tournemire aan zijn orgelwerken, daarnaast componeerde hij acht symfonieën voor orkest, een viertal oratoria, pianowerken en kamermuziek.
Gelukkig komen veel werken door CD opnamen (weer) in de belangstelling.

Het bijzondere karakter van de muziek en de grote betekenis van Charles Tournemire voor een hele generatie Franse (orgel)componisten zijn voor de Charles Tournemire Stichting aanleiding tot het organiseren van deze studiedagen.

Workshops

Tijdens de workshops zal aandacht worden geschonken aan

 • de interpretatie van de orgelwerken
  Er zal aandacht geschonken worden aan de techniek, compositorische aspecten, het orgelgebruik, het spelen in een grote ruimte, etc.
 • L'Orgue Mystique in de liturgische praxis.
  L'Orgue Mystique, het Magnus Opus van Tournemire, bestaat uit parafraseringen van de wisselende gregoriaanse gezangen van het kerkelijk jaar.
  Het is een blijvende bron van inspiratie voor de liturgische organist.
  Wat zijn de veranderingen na Vat II en welke de consequenties hiervan voor het gebruik van L'Orgue Mystique in de liturgie.

De actieve deelnemers kunnen op het bijgevoegde aanmeldingsformulier zelf aangeven welke werken zij hebben voorbereid om tijdens de workshoips ten gehore te brengen.

Lezingen

Er zijn twee lezingen:

 • over de orkestwerken (door Vincent van Buuren)
 • over het orgeltype (door Ton van Eck)

Concerten

Op beide dagen wordt ter afsluiting een orgelconcert gegeven in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Aanvang 16.00 uur.

Toegangsprijzen

De workshops zijn voor zowel actieve deelnemers (vakorganisten en gevorderde amateurs) als toehoorders toegankelijk. De toegangsprijs voor een actieve deelnemer bedraagt f 50.- en voor de toehoorder f 30.- per studiedag, inclusief lezing en concert. De lezingen en/of concerten zijn ook los van de workshops toegankelijk. Toegangsprijs f 10.- voor lezing en concert afzonderlijk.
Deelnemers kunnen zelf een lunch meenemen of gebruik maken van broodjes en drankjes in de Bavokelder à f 10,- p.p.

 

Programma 3 maart

ochtend: St. Josephkerk, Jansstraat 41, Haarlem
middag: Kathedrale Basiliek Sint Bavo, Leidsevaart 146, Haarlem
09.30 - 11.30 uur:   workshop door Gemma Coebergh
onderwerp L' Orgue Mystique in de liturgische praxis
12.00 - 13.00 uur:   lunch in de Bavokelder van de Kathedraal (ingang noordkant)
13.00 - 14.30 uur:   workshop door Tjeerd van der Ploeg
onderwerp: compositorische aspecten, orgelgebruik, techniek,
verschillen c.q. overeenkomsten met tijdgenoten, interpretatie etc...
14.30 - 15.00 uur:   koffie/theepauze
15.00 - 16.00 uur:   lezing door Vincent van Buuren in de Bavokelder
onderwerp: de orkestwerken
16.00 - 17.00 uur:   concert door Gemma Coeberg en Tjeerd van der Ploeg

Programma 10 maart

gehele dag: Kathedrale Basiliek Sint Bavo
09.30 - 11.30 uur:   workshop door Tjeerd van der Ploeg
11.30 - 12.30 uur:   lunch in de Bavokelder
12.30 - 14.30 uur:   workshop door Tjeerd van der Ploeg
14.30 - 15.00 uur:   koffie/thee pauze
15.00 - 16.00 uur:   lezing Ton van Eck
onderwerp: orgeltype (ontwikkelingen in de orgelbouw ten tijde van Tournemire)
16.00 - 17.00 uur:   concert door Ton van Eck en Tjeerd van der Ploeg

Te behandelen werken door Gemma Coeberg:

Uit L'Orgue Mystique:
Officie 7 (Epiphania Domini)
Officie 15 (Laetare)
Officie 44 (Dominica XVII post Pentecosten)

Te behandelen werken door Tjeerd van der Ploeg:

Pastorale uit Suite de Morceaux op. 19 en op. 24
Pièce Symphonique op. 16
Triple Choral op. 41
Diverse delen uit L'Orgue Mystique
Trois Poèmes op. 59
Sei Fioretti op. 60
Fantaisie Symphonique op. 64
Petites Fleurs musicales op. 66
Sept Chorals Poèmes pour les sept Paroles du Xrist. op. 67
Symphonie Choral op. 69
Symphonie Sacrée op. 71
Suite Evocatrice op. 74
Deux Fresques symphoniques sacrées op. 75/76

 

Hierbij meldt ik mij aan als actieve deelnemer/toehoorder * voor de 
Charles Tournemire Studiedagen.
Naam ....................................................................................................
Adres....................................................................................................
Postcode en woonplaats...................................................................................
Telefoon.................................................................................................
e - mail adres...........................................................................................

Te spelen werken (alleen actieve deelnemer)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Ik neem deel aan één dag n.l. 3 maart/ 10 maart *
Ik maak gebruik van de lunch op beide dagen; op één dag n.l. 3 maart/ 10 maart *
Ik bezoek het concert op beide dagen; op één dag n.l. 3 maart/ 10 maart *
Ik bezoek de lezing op beide dagen; op één dag n.l. 3 maart/ 10 maart *

( * doorhalen wat niet verlangd wordt)

Ik maak het verschuldigde bedrag vóór medio februari over op postbankrekening
2625368 t.n.v. de penningmeester van de Charles Tournemire Stichting
te Voorburg, onder vermelding van 'Charles Tournemire Studiedagen'.

Deelnemers kunnen zich aanmelden bij:
Vincent van Buren, Klein Heiligland 99rd, 2011 EE Haarlem, Tel. 023 53 20 913
e-mail: vincent@van-buuren-5.tmfweb.nl

top © 2005 Tjeerd van der Ploeg, organist laatste wijziging 09-01-2010 sitedesign PARVIS